Chế meme, thỏa sức sự sáng tạo của bạn!!!

Kích thước chữ
Màu chữ
Màu viền chữ

(*): Có thể kéo thả text

Chế Xong

Trở về

Meme là gì?

- Meme là một biểu tượng văn hóa hoặc một ý tưởng lan truyền rộng rãi và nhanh chóng trong xã hội.

- Trong lịch sử, meme giống như một “gói văn hóa” rời rạc di chuyển từ người này sang người khác thông qua truyền miệng, ví dụ như truyền thuyết, truyện ngụ ngôn, tin đồn, trò đùa, bài phát biểu…

- Trong thời đại Internet ngày nay, khái niệm meme dùng để chỉ các đối tượng văn hóa, các ý tưởng lan truyền một cách nhanh chóng từ người ngày sang người khác thông qua các mạng xã hội, diễn đàn, thư điện tử… Các đối tượng này thường tồn tại dưới dạng một bức ảnh, một đoạn video hoặc thậm chí chỉ là một câu nói hoặc một cụm từ. Bức ảnh là hình thức phổ biến nhất của meme trên mạng Internet. Đa số các meme đều tập trung vào sự hài hước.

- Thuật ngữ “meme” lần đầu tiên được giới thiệu bởi nhà sinh vật học tiến hóa, Richard Dawkins, vào năm 1976 trong cuốn sách “Gene ích kỷ” (The Selfish Gene) của ông trong một nỗ lực để giải thích cách mà các thông tin văn hóa lan truyền. Cách mà meme lan truyền cũng giống như cách mà virus cảm cúm lây từ người này sang người khác.

- Meme internet là một bộ phận của meme nói chung. Và meme hình ảnh lại là một bộ phận của meme internet. Tuy nhiên trong những tình huống thông thường, khi chúng ta nhắc đến meme là đang đề cập đến “meme hình ảnh”.

- Một hình ảnh bất kỳ không được coi là meme (cho dù bạn cố gắng làm cho nó giống meme đi nữa). Một hình ảnh chỉ trở thành meme khi nó đã nổi tiếng đến mức được đa số người dùng Internet biết tới và công nhận. Điều này cũng tương tự như việc bạn đi hát hoặc đi đóng phim không có nghĩa bạn là người nổi tiếng. Chỉ đến khi một số lượng đông đảo khán giả biết đến bạn thì lúc đó bạn mới được gọi là “ca sĩ nổi tiếng” hoặc “diễn viên nổi tiếng”.

Hy vọng bạn có những sáng tác hài hước nhất cho cộng đồng.!!!