Chính sách Cookie

Khi bạn sử dụng bất cứ một dịch vụ nào trên www.truyentranhonl.com, website hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin qua cookies. Thông tin này được dùng để cá nhân hóa và cải thiện dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn.

Chúng tôi không bao giờ bán hoặc tiết lộ cho bên thứ ba các thông tin chúng tôi có được qua cookies.

Cookies là gì?

Cookies là các tập tin nhỏ, các con số và chữ cái được lưu trữ trong trình duyệt của người dùng khi họ truy cập vào một trang web. Khi người dùng quay trở lại trang web, trình duyệt của họ sẽ gửi những tập tin trở lại trang web, cho phép nội dung cá nhân của họ hiển thị trên màn hình.

truyentranhonl.com sử dụng cookies như thế nào?

Chúng tôi lưu cookies lượt trong suốt thời gian bạn sử dụng trang web và cookies thường trực cho những lần truy cập lặp lại để thực hiện hai chức năng chính:

  • Để cung cấp cho bạn những trải nghiệm cá nhân trên trang web
  • Để sử dụng cho phân tích nghiên cứu

Trải nghiệm cá nhân

Những cookies đặc biệt này cho phép chúng tôi phân biệt bạn với những người dùng khác và cho phép bạn sử dụng nhiều chức năng khác nhau trên trang web.VD: các chức năng sau phụ thuộc vào cookies:

  • Lưu trữ sessionId tự động đăng nhập tài khoản khi truy cập website.
  • Lưu trữ  Cookie RequestVerificationToken đảm bảo việc đăng nhập không phải do robot thực hiện.
  • Lưu Nhớ bài viết/trang truyện của bạn vừa mới xem.
  • Tính năng bật tắt đèn cho việc giảm độ sáng màn hình khi đọc chữ trong tối.
  • Lưu trữ địa chỉ url của bạn đang xem để điều hướng về lại trang khi bạn đăng nhập hoặc đăng xuất.

Nếu không có cookies, các chức năng này, và một số khác có thể không hoạt động được

Mục đích phân tích nghiên cứu

Cookies phân tích giúp chúng tôi cải thiện trang web bằng cách theo dõi các liên kết và tính năng được sử dụng thường xuyên nhất. Thông tin này cho biết số liệu thống kê tổng hợp để xác định các khu vực thất bại hoặc thành công trên trang web của chúng tôi. Những cookie này đóng một vai trò quan trọng trong việc liên tục tối ưu hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Làm thế nào để tôi thay đổi cài đặt cookies?

Nếu bạn quyết định ngăn chặn lưu giữ cookies trong trình duyệt của bạn, xin lưu ý rằng bạn có thể không có khả năng sử dụng một số tính năng chính trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn sẽ vẫn có thể thực hiện việc tìm kiếm khách sạn cơ bản.

Nếu bạn muốn giám sát hoặc ngăn chặn cookies, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn để nhận thông báo bất cứ khi nào cookie đang được sử dụng hoặc ngăn chặn hoàn toàn việc lưu trữ các tập tin cookies. Bạn cũng có thể xóa các cookies đã lưu trong trình duyệt. Nơi có các thiết lập này phụ thuộc vào trình duyệt của bạn. Sử dụng chức năng “Trợ giúp”, bạn sẽ có thể xác định vị trí các thiết lập này.

Đồng ý với việc sử dụng các cookies:

Nếu cookie là cần thiết cho việc sử dụng tại trang truyentranhonl.com, chúng tôi không cần sự đồng ý trước của bạn để sử dụng các tập tin cookies lượt. Cookies lượt sẽ hết hiệu lực sau khi bạn đã rời khỏi trang chủ. Cookies thường trực và cookie của bên thứ ba đòi hỏi sự đồng ý trước để theo dõi sự lựa chọn của bạn trên trang web và sở thích của bạn. Sự đồng ý của bạn được xác định thông qua lựa chọn trong các chức năng trên trang web của chúng tôi.

Thông tin thêm về cookies

Cookies của bên thứ nhất

Một loại cookie được thiết lập bởi các trang web mà người dùng đang truy cập và chỉ có thể được đọc bởi trang web đó.

Cookies của bên thứ ba

Cookies của bên thứ ba được thiết lập bởi một tổ chức không sở hữu trang web mà người dùng đang truy cập. Đây thường là cookies của các tổ chức tiếp thị hoặc phân tích.

Cookies theo lượt

Là cookie tạm thời được lưu trữ trong trình duyệt của người sử dụng cho đến khi đóng cửa sổ trình duyệt của họ, lúc đó các cookies sẽ bị xóa.

Cookies thường trực

Cookie thường trược được sử dụng để truy cập lặc đi lặp lại và được lưu giữ trong trình duyệt của người sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm hoặc lâu hơn). Những cookie này không được xóa khi đóng trình duyệt. Đây là loại cookies được sử dụng để nhớ lại sở thích người dùng để mỗi khi truy cập trang web, thiết lập quen thuộc của người dùng sẽ tự động xuất hiện.