Sống nội tâm ^^
Username: qwerty
Hâm mộ:
Tham gia từ: 24/11/2016 Giới tính: Không xác định.

Đôi Điều Về Thành Viên

 • Số bài đã đăng: 214 post.
 • Được thích: 27 lần.
 • Được bình luận: 5 lần.
 • Được xem: 149802 lần.
 • Được 0 người hâm mộ.
 • Đang hâm mộ 0 người.

 • Số điểm: 700,16 điểm.
Số Điểm Trong Tuần 1

 • Số bài đã đăng: 27 post.
 • Được thích: 4 lần.
 • Được bình luận: 2 lần.
 • Được xem: 1826 lần.

 • Số điểm: 67,85 điểm.
Số Điểm Trong Tháng 10

 • Số bài đã đăng: 57 post.
 • Được thích: 4 lần.
 • Được bình luận: 3 lần.
 • Được xem: 8816 lần.

 • Số điểm: 154,79 điểm.