Sống nội tâm ^^
Username: qwerty
Hâm mộ:
Tham gia từ: 24/11/2016 Giới tính: Không xác định.

Đôi Điều Về Thành Viên

 • Số bài đã đăng: 214 post.
 • Được thích: 26 lần.
 • Được bình luận: 5 lần.
 • Được xem: 87839 lần.
 • Được 0 người hâm mộ.
 • Đang hâm mộ 0 người.

 • Số điểm: 410,61 điểm.
Số Điểm Trong Tuần 3

 • Số bài đã đăng: 27 post.
 • Được thích: 3 lần.
 • Được bình luận: 2 lần.
 • Được xem: 823 lần.

 • Số điểm: 30,67 điểm.
Số Điểm Trong Tháng 12

 • Số bài đã đăng: 57 post.
 • Được thích: 3 lần.
 • Được bình luận: 3 lần.
 • Được xem: 3785 lần.

 • Số điểm: 66,51 điểm.