Trần Văn Hai
Username: kungox24
Hâm mộ:
Tham gia từ: 13/06/2017 Giới tính: Không xác định.

Đôi Điều Về Thành Viên

 • Số bài đã đăng: 39 post.
 • Được thích: 4 lần.
 • Được bình luận: 0 lần.
 • Được xem: 18456 lần.
 • Được 0 người hâm mộ.
 • Đang hâm mộ 0 người.

 • Số điểm: 473,33 điểm.
Số Điểm Trong Tuần 1

 • Số bài đã đăng: 9 post.
 • Được thích: 0 lần.
 • Được bình luận: 0 lần.
 • Được xem: 439 lần.

 • Số điểm: 48,78 điểm.
Số Điểm Trong Tháng 4

 • Số bài đã đăng: 19 post.
 • Được thích: 3 lần.
 • Được bình luận: 0 lần.
 • Được xem: 1871 lần.

 • Số điểm: 98,63 điểm.