Nguyễn Hữu Hòa
Username: hoa0212
Hâm mộ:
Tham gia từ: 29/05/2017 Giới tính: Không xác định.

Đôi Điều Về Thành Viên

 • Số bài đã đăng: 104 post.
 • Được thích: 5 lần.
 • Được bình luận: 1 lần.
 • Được xem: 57254 lần.
 • Được 0 người hâm mộ.
 • Đang hâm mộ 0 người.

 • Số điểm: 550,58 điểm.
Số Điểm Trong Tuần 2

 • Số bài đã đăng: 60 post.
 • Được thích: 0 lần.
 • Được bình luận: 1 lần.
 • Được xem: 1335 lần.

 • Số điểm: 22,27 điểm.
Số Điểm Trong Tháng 7

 • Số bài đã đăng: 99 post.
 • Được thích: 1 lần.
 • Được bình luận: 1 lần.
 • Được xem: 6416 lần.

 • Số điểm: 64,83 điểm.