Nguyễn Hữu Hòa
Username: hoa0212
Hâm mộ:
Tham gia từ: 29/05/2017 Giới tính: Không xác định.

Đôi Điều Về Thành Viên

 • Số bài đã đăng: 104 post.
 • Được thích: 5 lần.
 • Được bình luận: 1 lần.
 • Được xem: 51445 lần.
 • Được 0 người hâm mộ.
 • Đang hâm mộ 0 người.

 • Số điểm: 494,72 điểm.
Số Điểm Trong Tuần 1

 • Số bài đã đăng: 60 post.
 • Được thích: 0 lần.
 • Được bình luận: 1 lần.
 • Được xem: 1127 lần.

 • Số điểm: 18,80 điểm.
Số Điểm Trong Tháng 4

 • Số bài đã đăng: 99 post.
 • Được thích: 1 lần.
 • Được bình luận: 1 lần.
 • Được xem: 4880 lần.

 • Số điểm: 49,31 điểm.