Yếng
Username: haiiyenn
Hâm mộ:
Tham gia từ: 06/01/2017 Giới tính: Không xác định.

Đôi Điều Về Thành Viên

 • Số bài đã đăng: 128 post.
 • Được thích: 5 lần.
 • Được bình luận: 2 lần.
 • Được xem: 48732 lần.
 • Được 0 người hâm mộ.
 • Đang hâm mộ 0 người.

 • Số điểm: 380,77 điểm.
Số Điểm Trong Tuần 3

 • Số bài đã đăng: 15 post.
 • Được thích: 1 lần.
 • Được bình luận: 1 lần.
 • Được xem: 687 lần.

 • Số điểm: 45,93 điểm.
Số Điểm Trong Tháng 6

 • Số bài đã đăng: 16 post.
 • Được thích: 1 lần.
 • Được bình luận: 1 lần.
 • Được xem: 2819 lần.

 • Số điểm: 176,31 điểm.