Yếng
Username: haiiyenn
Hâm mộ:
Tham gia từ: 06/01/2017 Giới tính: Không xác định.

Đôi Điều Về Thành Viên

 • Số bài đã đăng: 128 post.
 • Được thích: 5 lần.
 • Được bình luận: 2 lần.
 • Được xem: 76069 lần.
 • Được 0 người hâm mộ.
 • Đang hâm mộ 0 người.

 • Số điểm: 594,34 điểm.
Số Điểm Trong Tuần 5

 • Số bài đã đăng: 15 post.
 • Được thích: 1 lần.
 • Được bình luận: 1 lần.
 • Được xem: 1071 lần.

 • Số điểm: 71,53 điểm.
Số Điểm Trong Tháng 9

 • Số bài đã đăng: 16 post.
 • Được thích: 1 lần.
 • Được bình luận: 1 lần.
 • Được xem: 4527 lần.

 • Số điểm: 283,06 điểm.