Yếng
Username: haiiyenn
Hâm mộ:
Tham gia từ: 06/01/2017 Giới tính: Không xác định.

Đôi Điều Về Thành Viên

 • Số bài đã đăng: 128 post.
 • Được thích: 5 lần.
 • Được bình luận: 2 lần.
 • Được xem: 53727 lần.
 • Được 0 người hâm mộ.
 • Đang hâm mộ 0 người.

 • Số điểm: 419,80 điểm.
Số Điểm Trong Tuần 4

 • Số bài đã đăng: 15 post.
 • Được thích: 1 lần.
 • Được bình luận: 1 lần.
 • Được xem: 733 lần.

 • Số điểm: 49,00 điểm.
Số Điểm Trong Tháng 8

 • Số bài đã đăng: 16 post.
 • Được thích: 1 lần.
 • Được bình luận: 1 lần.
 • Được xem: 3111 lần.

 • Số điểm: 194,56 điểm.