ÔngBựa
Username: buavl
Hâm mộ:
Tham gia từ: 03/04/2017 Giới tính: Không xác định.

Đôi Điều Về Thành Viên

 • Số bài đã đăng: 16 post.
 • Được thích: 1 lần.
 • Được bình luận: 1 lần.
 • Được xem: 8209 lần.
 • Được 0 người hâm mộ.
 • Đang hâm mộ 0 người.

 • Số điểm: 513,19 điểm.
Số Điểm Trong Tuần 1

 • Số bài đã đăng: 2 post.
 • Được thích: 0 lần.
 • Được bình luận: 0 lần.
 • Được xem: 96 lần.

 • Số điểm: 48,00 điểm.
Số Điểm Trong Tháng 4

 • Số bài đã đăng: 2 post.
 • Được thích: 0 lần.
 • Được bình luận: 0 lần.
 • Được xem: 390 lần.

 • Số điểm: 195,00 điểm.