Admin quản trị
Username: Administrator
Hâm mộ:
Tham gia từ: 24/11/2016 Giới tính: Không xác định.

Đôi Điều Về Thành Viên

 • Số bài đã đăng: 24 post.
 • Được thích: 8 lần.
 • Được bình luận: 0 lần.
 • Được xem: 20018 lần.
 • Được 0 người hâm mộ.
 • Đang hâm mộ 0 người.

 • Số điểm: 834,42 điểm.
Số Điểm Trong Tuần 4

Không có bài đăng nào trong Tuần này.
Số Điểm Trong Tháng 5

 • Số bài đã đăng: 2 post.
 • Được thích: 0 lần.
 • Được bình luận: 0 lần.
 • Được xem: 770 lần.

 • Số điểm: 385,00 điểm.