Dựa vào màu và độ cứng của tóc, có thể xác định được sức khỏe, tâm trạng hiện tại của mày.Tao quan tâm mày thế cơ mà?

Lượt xem: 518 - Bình luận:
Đăng lúc: bởi 404.longdzai
Dựa vào màu và độ cứng của tóc có thể xác định được sức khỏe tâm trạng hiện tại của mày